۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

این گونه است که عزت انتظامی میشود آقای بازیگر

عزت الله انتظامی امروز جهت جمع آوری کمک برای زلزله زدگان مظلوم و بی پناه آذربایجان به بازار تهران میرود. کاری به منتفی شدن یا نشدن این برنامه ندارم. هر چند اعتقاد راسخ دارم اگر منتفی شده باشد دلیلی ندارد جز ترس حکومت از تجمع های اینچنینی. من با آقای بازیگر کار دارم.  او قبلا هم از این کارها کرده... کمک به کودکان افغان نمونه ای از این اقدامات است. در روزهایی که عده ای از جامعه هنرمندان بی اعتنا به مصیبت وارد شده بر مردم زلزله زده،  برای حاضر شدن بر سر  سفره های رنگین مقامات بی مسئولیت دولتی سعی در سبقت گرفتن از دیگران دارند. در روزهایی که تب و تاب اولیه جمع آوری کمک برای این مردم مصیبت زده فروکش کرده... و حتی دیگر در شبکه های اجتماعی هم آنچنان خبری از وضعیت و  سرنوشت هموطنان آذری دیده نمیشود. آقای بازیگر سر بزنگاه و به موقع وارد گود میشود و ساده و بی تکلف از فرا رسیدن فصل سرما و خطر حمله حیوانات وحشی و لزوم ایجاد سرپناه برای مردم صحبت میکند. این گونه است که بعضیها میشوند مانند تختی و کریم باقری میشوند پهلوان. یکی هم مثل انتظامی میشود آقای بازیگر! بر همه ما واجب است که از هر طریقی که میتوانیم به کمک او بشتابیم...   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر