۱۳۹۲ فروردین ۹, جمعه

تهدید جدید آمریکا: اگر غنی سازی را متوقف نکنید GEM TV را قطع میکنیم

راسته که میگن ضربه ای که قطع شدن GEM Tv به ایرانیها میزنه، تحریمها نمیزنه....

به نظرم با قطع شدن این شبکه ها مردم میریزن تو خیابونا و تا وصل مجددشون تو خیابونا می مونن :)