۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

خدای محترم ! جوابی برای این عکس داری؟

فصل سرما و زلزله زده های بیچاره و مای فراموش کار...
به راستی وظیفه ما در قبال امثال این کودک چی میتونه باشه؟
دور و برمون رو نگاه کنیم، چند تا مثل این کودک اطراف ما  پرسه میزنن؟
آخه چرا باید اینطور باشه؟
 ای خدا...
واقعا هستی؟ این چیزا رو میبینی و ادعا داری که هستی؟
چرا گردن کلفتها روز به روز چاق و چله تر میشن و امثال این کودک غم دنیا رو باید روی دوش نحیفشون تحمل کنن؟
جوابی برای این عکس داری؟